dimecres, 14 de desembre del 2016

Els refranys més usuals de la llengua catalana tornen a la Catalunya del Nord


El projecte de Els refranys més usuals de la llengua catalana va ser de nou objecte d’estudi a la Universitat de Perpinyà Via Domícia (UPVD). En aquesta ocasió, a la Jornada Literatura popular i tradició oral a la Catalunya del Nord : inventari, perspectives, metodologia i explotació, que es va celebrar en aquesta universitat el proppassat 25 de novembre. L’organització anava a càrrec de Martine Berthelot, del CRESEM – IFCT (Institut Franco-Català Transfronterer).

A la seva intervenció, Xus Ugarte va presentar la comunicació “Paremiologia digital: l’enquesta Els refranys més usuals de la llengua catalana”, en la qual va resseguir el procés, els objectius i els resultats del projecte. Però sobretot, va exposar els avantatges de les noves tecnologies com a eina de recerca paremiològica: internet i la informàtica accessible a la majoria de la població faciliten la interacció entre els investigadors i els usuaris enquestats, a més de fer més fluïda i immediata l’obtenció de dades, si la comparem amb el treball de camp clàssic, llibreta i llapis o gravadora en mà. Xus Ugarte es va referir també a estudis paremiològics anteriors que aprofiten les xarxes socials, com ara el Top Ten de refranys catalans, ideat i realitzat per Víctor Pàmies el 2010.

Vegeu també l'escrit que sobre aquesta mateixa jornada ha fet Carme Oriol, del grup de recerca Arxiu de Folklore, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Aquesta col·laboració amb el CRESEM-ICFT perpinyanès s’anà gestant a partir del VIIè Congrés Internacional de l’Association Française des Catalanistes celebrat a la mateixa UPVD el 23 i 24 d’octubre de 2015 i del qual ens vam fer ressò en aquest mateix blog [Qui llengua ha, a Perpinyà va, 9/11/2015], arran de la participació de Joan Fontana i Xus Ugarte. Els vincles establerts amb estudiosos a l’esdeveniment de l’any passat, i reforçats enguany, fan preveure una cooperació dinàmica i fructífera pel que fa a la recerca en el camp del folklore i la literatura oral de la Catalunya del Nord, la seva explotació i relació amb la resta de territoris de parla catalana. Els investigadors ja estan emplaçats per una segona jornada el 2017.