dimecres, 19 de setembre del 2018

Juan Beceiro, autor del 'Quixote'


Amb motiu del XIIè Congrés de l’AIEG (Asociación Internacional de Estudos Galegos), celebrat a Madrid entre el 10 i el 15 de setembre, Joan Fontana, un dels coordinadors del projecte Els refranys més usuals de la llengua catalana, va presentar-hi la comunicació “En terra de lobos ouvear coma todos. Achega paremiolóxica á tradución inèdita do Quijote de Juan Beceiro Amado”.

El general nacional a la reserva Juan Beceiro Amado (Ferrol 1903 – Madrid 1990) va iniciar la seva versió de l’obra mestra cervantina, a l’ombra de l’Alhambra de Granada, per Sant Martí de 1970, i la va enllestir el 25 de gener del 72 (en menys, doncs, de quinze mesos). Tanmateix, haurien de passar més de quaranta anys fins que, el 8 de novembre de 2013, un fill del traductor, Juan Luis Beceiro, donés a la Real Academia Galega els quatre volums del manuscrit original (juntament amb d’altres traduccions gallegues del mateix Beceiro Amado, com ara la del Lazarillo de Tormes). Malgrat la importància cabdal d’aquesta versió, la primera integral en gallec del Quijote, el manuscrit encara roman inèdit a les lleixes de l’Arxiu corunyès de la RAG, on, això sí, resta a disposició de possibles interessats.

A despit d’algunes imperfeccions (tot bon cavall ensopega), endinsar-se en l’obra de Beceiro i espigolar-ne les diverses versions dels refranys quixotescs ofereix sorpreses ben falagueres com, per exemple, descobrir que les parèmies Cuando a Roma fueres, haz como vieres (II, Cap. 54), ¡Ándeme yo caliente, y ríase la gente! (II, Cap. 50) o En otras casas cuecen habas, y en la mía, a calderadas (II, Cap. 13), en mans de Beceiro, es converteixen, respectivament, en: En terra de lobos ouvear [‘udolar’] coma todos; Diga o que diga a miña viciña e teña o meu fol [‘sac’] fariña; i Non todol’os dias son martes de antroido [‘carnaval’].

La sempre impecable cal·ligrafia de Beceiro en el famós inici del primer capítol Fotografia de Lois Bande (Real Academia Galega)

Els quatre volums del manuscrit inèdit de Beceiro Fotografia de Lois Bande (Real Academia Galega)