dijous, 31 de juliol del 2014

A refranys em convides! "Els refranys més usuals de la llengua catalana"

Quins són els refranys més populars? Com es poden determinar els refranys més usuals d’una llengua? Quatre estudiosos de la paremiologia, la ciència que estudia els refranys, ho intenten determinar a partir dels resultats d’una enquesta que ja han respost més de 700 persones. Encara sou a temps de participar-hi fins al 29 de setembre (Sant Miquel).


No és fàcil intentar determinar els refranys més usuals de la llengua catalana. Per establir un rànquing de popularitat, abans cal haver fet una enquesta que ens serveixi per aclarir aquesta qüestió i, per tant, cal haver trobat un univers d’informants que en responguin les preguntes.

Aquesta és la base sobre la qual hem treballat en els darrers anys quatre experts en paremiologia de les Universitats de Barcelona i de Vic (per ordre alfabètic, Joan Fontana, José Enrique Gargallo, Víctor Pàmies i Xus Ugarte), sumant esforços, experiència, coneixements i il·lusió.


A fi d’obtenir aquestes dades, som conscients que demanem als participants un gran esforç, ja que l’enquesta conté 500 refranys, dels quals, ens n’han de dir si els coneixen o no, si els usen, i si en saben alguna variant. Si bé es tractava d'unes instruccions senzilles, calia parar-hi esment i intentar aportar tota la informació possible, tant d’ús, com de variants o de suggeriment de refranys que no constessin en la nostra tria inicial.

Per facilitar-los les coses, vam decidir classificar els refranys en quinze grans temes (meteorològics, del calendari, sobre consells, sobre el menjar i el beure, de flora, fauna i natura, etc.), donar un format electrònic a l’enquesta (document en format de full de càlcul), perquè tothom se la pogués descarregar al seu ordinador, anar-la emplenant a estones i retornar-nos-la un cop completada, i pensar alguna compensació per a les persones participants.

Aquesta compensació, per a tothom que hagi col·laborat en l’enquesta, consistirà en un document digital en exclusiva amb el rànquing final dels refranys més votats, abans no en surti publicat l’estudi. I, a més a més, estem acabant de concretar la possibilitat que rebin, també en exclusiva, el refranyer temàtic que hem usat en l’enquesta en format de llibre digital perquè el puguin consultar i tenir de record.

D’on han sortit els 500 refranys de l’enquesta? Com vam arribar a una mostra de 500? No va ser pas senzill. Vam partir d’una selecció prèvia de 200 refranys feta per a l’estudi d’un mínim paremiològic català, que es va passar a universitaris de Barcelona i Vic, i que va realitzar un expert en paremiologia del Penedès; dels 100 refranys més votats al Top ten de refranys catalans; de la tria apareguda al llibre de locucions, frases fetes i refranys Dites.cat (Barcanova, 2012); de la consulta dels principals autors de repertoris paremiològics (Sebastià Farnés, Joan Amades, Diccionari català-valencià-balear, etc.); de la intuïció i el coneixement dels quatre impulsors de l’estudi, i de la consulta a experts de diversos llocs del territori perquè validessin unes llistes de refranys d’àmbit més local que consideràvem imprescindibles en una llista de mínims.

En aquest sentit, l’enquesta conté refranys de diferents zones, que poden variar d’un territori a un altre. Pensem, per exemple, en l’ús de l’article salat, tan propi de les Illes, o bé en algunes característiques lèxiques (sortir, eixir...) o de morfologia verbal (jo canto, jo cante, jo cant…) circumscrites a un únic territori, que, lògicament, els parlants d’altres regions sentiran com a forànies. L’estudi, ben conscient d’aquest fet, inclou una columna intitulada “Variants”, a la dreta del document de treball, per tal que cada participant pugui palesar la seva pròpia variant quan aquesta no coincideixi amb la proposada per nosaltres. La informació extreta en l’esmentat apartat de variants esdevindrà bàsica per respectar i prendre esment de les característiques de cada territori.

Pel que fa a la campanya de recollida de dades, es va iniciar a principis de gener de 2014, amb la idea de reunir enquestes fins a Sant Joan. L’objectiu inicial era d’arribar a les mil enquestes. Per què? Doncs, perquè ens semblava que era un nombre ben significatiu que ens permetria disposar de prou material per a cada zona dialectal, de manera que totes s’hi podrien sentir degudament representades.

Arribat Sant Joan, les previsions inicials no es van acomplir (ens han arribat unes 700 enquestes), per la complexitat de l’enquesta, alguns entrebancs electrònics (per exemple, va coincidir amb el problema de seguretat de Dropbox, el directori al núvol que permet compartir i descarregar fitxers, que va desactivar l’adreça de descàrrega de l’enquesta durant uns dies; així com alguns detalls tècnics en l’elaboració del document en full de càlcul), i sentíem la necessitat de prorrogar aquest termini per arribar a aquells racons del territori que sabem que poden estar interessats a participar-hi però dels quals encara no hem obtingut gaire dades.

Com que hem dirigit i dinamitzat la campanya des de Barcelona i Vic, ens trobem que la majoria d’enquestes rebudes pertanyen a ambdues zones, sobredimensionant els resultats d’aquests parlants en detriment d’altres de zones més allunyades i menys poblades que, ara mateix, no gaudeixen de tanta representació en l’estudi. És per això que hem volgut prorrogar el termini, per tal de convidar a participar-hi els parlants de les zones menys representades (País Valencià, Illes, Ponent, Andorra, Catalunya del Nord…) i, així, aconseguir equilibrar els resultats de l’enquesta.

Com apuntàvem, estem treballant en el llibre en format electrònic del refranyer temàtic usat en l’enquesta per poder-lo oferir de recompensa a tots els participants, un cop acabada la recollida de dades o paral·lelament a la presentació dels resultats de l’estudi.

Per tot això hem allargat el termini i podeu emplenar i fer-nos arribar l’enquesta (refranysmesusuals@gmail.com) fins a Sant Miquel (29 de setembre).


-----
Els coordinadors del projecte “Els refranys més usuals de la llengua catalana
refranysmesusuals@gmail.com
. Joan Fontana (UB)
. José Enrique Gargallo (UB)
. Víctor Pàmies (www.dites.cat)

. Xus Ugarte (UVic)