dimarts, 10 de març del 2020

'Mundo, inmundo'. Refranys castellans en dos mots


En el darrer número de la revista digital Paremia, corresponent a l’any 2019, hi ha aparegut l’article intitulat “Mundo, inmundo.Aproximación a los refranes mínimos en español”, obra de Joan Fontana, un dels quatre coordinadors de l’estudi Els refranys més usuals de la llengua catalana
Les quatre darreres pàgines de l’esmentat treball ofereixen un llistat amb 89 refranys en castellà constituïts per dos únics elements; un tipus de parèmies per a les quals Fontana ha proposat la denominació de refranys mínims. S’hi troben perles com ara la que dona títol a l’article, Mundo, inmundo, o d’altres que, igualment, no precisen cap mena d’aclariment: Sociedad, suciedad; Jurador, impostor, o Soledad, tranquilidad.

Si ens permeteu la pregunta, com definiríeu aquell espècimen humà que farceix de promeses la seva interminable xerrameca, però que, a l’hora de la veritat, no en compleix cap ni una? Molt fàcil, i en només dos mots: Lengüilargo, manicorto
Rei Zentolo Piaches - Camiseta

Així mateix, el corpus de refranys mínims en castellà inclou el graciós Tarde piache (és a dir, Quan era mort Pasqual, li portaven l’orinal), exclamació atribuïda a un biscaí quan s’adonà que dins l’ou que goludament xuclava hi piulava aterrit un tendre pollet.
D’altra banda, el fet que 18 dels 89 refranys mínims tinguin relació amb l’àmbit meteorològic ha propiciat que Fernando Llorente (AEMET, Agencia Estatal de Meteorología) hagi redactat l’article “¡Reto! Defineel tiempo de cada mes en dos palabras: Febrero, veletero”, en què apunta el sentit de parèmies com ara Febrero, traicionero; Junio, brillante, o Tortosa, ventosa; refrany curiosament idèntic tant en català com en castellà.